מידע להורים

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב

המעון ייפתח אי"ה ביום ראשון  בתאריך 29/08/2021 כ"א אלול תשפ"א.

ע"מ להרגיל את הילדים לכניסה למסגרת, הכניסה למעון תעשה בהדרגה. בהמשך נפרסם תאריכים לימי ההסתגלות.

לוח החופשות לשנה"ל תשפ"ב »

טפסים וקישורים