מידע להורים

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב

המעון ייפתח אי"ה ביום רביעי  בתאריך 1/9/2020.

ע"מ להרגיל את הילדים לכניסה למסגרת, הכניסה למעון תעשה בהדרגה. בהמשך נפרסם תאריכים לימי ההסתגלות.

לוח החופשות לשנה"ל תשפ"ב יעלה לאתר כשיפורסם ע"י האגף למעונות יום.

טפסים וקישורים