הרשמה ותשלום - מעונות ירושלים, לוד והמושבים

הורים יקרים!

אנו מברכים  אתכם על שבחרתם לרשום את ילדיכם ברשת מעונות "מעוז אליעד" נשמח להעניק לילדכם  את הטיפול החינוכי הטוב ביותר מתוך אמונה וניסיון של שנים רבות.

לפניכם הוראות והנחיות רישום לשנת הלימודים תשפ"ב, וכתב ההתחייבות המציג את התחייבות ההורים ברישום ילדיהם לרשת מעונות היום 'מעוז אליעד'. אנא קראו שני מסמכים אלו בעיון לפני ביצוע הרישום. שתהיה לכולנו שנת לימודים פוריה ומהנה!

להורדת כתב ההתחייבות כקובץ PDF להדפסה לחצו כאן »

דמי רישום ומקדמה

דמי הרישום שייגבו בתום תהליך הרישום הינם בסך 133 ש"ח.

לאחר שילדכם יתקבל למעון באופן סופי (אישור קבלה למעון מהתמ"ת) ולאחר שתבצעו רישום אצלנו באתר העמותה יגבה תשלום נוסף בסך 637 ₪ ע"פ הפירוט הבא:
570 מקדמה- אשר תקוזז מחיוב שכ"ל הראשון.
67 ₪ ביטוח לשנ"הל תשפ"ב.

התשלום ייגבה מאותו כרטיס האשראי שממנו שולמו דמי ההרשמה.