הרשמה ותשלום - מעונות ירושלים, לוד והמושבים

הורים יקרים!

אנו מברכים  אתכם על שבחרתם לרשום את ילדיכם ברשת מעונות "מעוז אליעד" נשמח להעניק לילדכם  את הטיפול החינוכי הטוב ביותר מתוך אמונה וניסיון של שנים רבות.

לפניכם הוראות והנחיות רישום לשנת הלימודים תשפ"ב, וכתב ההתחייבות המציג את התחייבות ההורים ברישום ילדיהם לרשת מעונות היום 'מעוז אליעד'. אנא קראו שני מסמכים אלו בעיון לפני ביצוע הרישום. שתהיה לכולנו שנת לימודים פוריה ומהנה!

הנחיות רישום

מועד הרישום יסתיים ביום שני ה – 6.6.2022 (ז' בסיוון התשפ"ב).
ההרשמה מותנית ברישום הילד באתר משרד הכלכלה וקבלת אישור רשמי על קבלתו למעון, (להזכירכם, הרישום במשרד הכלכלה התקיים בחודש פברואר והסתיים). הרשמה מאוחרת ניתן לבצע דרך מנהלת המעון בלבד ועל בסיס מקום פנוי.

לידיעתכם, אי הרשמה במועד (עד 6.6.2022) תעביר את מקומכם לילד הבא, על אף רישומכם באתר משרד הכלכלה.

שימו לב♥ כמה נקודות חשובות לפני שאתם מתחילים בתהליך הרישום:

  • על מנת שרישום ילדכם ייקלט בהצלחה יש לצרף אישור הרשאה לחיוב חשבון מהבנק, הרשאה שאינה מוגבלת בזמן ובסכום.
    קוד המוסד של עמותת אליעד לפתיחת ההרשאה להוראת הקבע הינו 26094,  מומלץ לשמור על המחשב או בטלפון על מנת שתוכלו לצרף בקלות.
    הורה שכבר יש לו הרשאה קיימת יש לצרף אישור ולשים לב שההרשאה אינה מוגבלת בזמן ובסכום.
  • בתהליך הרישום ישולמו: דמי רישום וביטוח בסך 200 ₪ (לא יוחזרו בשום מקרה) ומקדמה על סך 570 ש"ח (תוחזר במידה ויבוטל הרישום עד 1.8) אשר תקוזז משכר הלימוד של חודש 9.22 סה"כ 770 ₪ התשלום באשראי בלבד.
  • בשלב הראשוני יש להירשם למערכת (במידה ולא עשיתם זאת שנה שעברה) ומיד לאחר מכן אפשר להתחיל ברישום.
  • יודגש, הורים בעלי חוב לעמותה חסומים לרישום עד לתשלום החוב במלואו מול מחלקת הגביה בטלפון 08-9159666 שלוחה 4